Kérdése van? Hívjon minket! +36-1/261-4874

H-P: 8:00-17:00, Szo: 8:00-12:00

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ (ÁSZF) H&F BARKÁCS LAPSZABÁSZAT KFT. – BARKÁCSBOLT ÉS LAPSZABÁSZAT

Tisztelt Vásárlónk!

Üdvözöljük a www.hazakaruhaza.com vásárlói között. Mielőtt elküldené megrendelését kérjük, jelen Általános Szerződési Feltételeinket szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a www.hazakaruhaza.com honlapon történő megrendelés és vásárlás szabályait, valamint a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket rögzítse. Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra, továbbá magatartási kódexre nem utal.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK

1.1 A honlap tulajdonosa és üzemeltetője:

H&F Barkács Lapszabász Kft.
Működési engedély nyilvántartási szám: 2371/2002
Cégjegyzékszám: 01-09-354512
Adószám: 27333509-2-42
Számlatulajdonos neve: H&F Barkács Lapszabász Kft.
Bankszámlaszám: K&H Bank 1040 1914 5052 6968 5683 1002
IBAN: HU52 1040 1914 5052 6968 5683 1002
SWIFT kód: OKHBHUHB
Székhely: 1106 Budapest, Kerepesi út 115-117.
Telephely: 1106 Budapest, Kerepesi út 115-117.

1.2 Vevőszolgálat:

Címe: 1106 Budapest, Kerepesi út 115-117.
Vevőszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő–Péntek: 08:00–17:00, Szombat: 08:00–12.00 Telefon: +36 1 2614874
Telefonos ügyelet nyitva tartása: Hétfő–Péntek: 09:00–17:00, Szombat: 09:00–12.00 E-mail cím: barkacs@hazakaruhaza.hu
Reklamációs e-mail cím: barkacs@hazakaruhaza.hu

Felvilágosítás kérése és esetleges probléma megoldása esetén kérjük, vevőszolgálatunkat keresse a fenti elérhetőségeken.

Tárhelyszolgáltató adatai :

Név : Magyar Hosting Kft.
Cím : 1132, Budapest, Victor Hugo u. 18-22
Elérhetőség : 061- 700-2323, info@mhosting.hu

 

1.3 Szerződő Felek:

Egyrészről a www.hazakaruhaza.com internetes áruházban vevői megrendelést rögzítő szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Vevő), másrészről a www.hazakaruhaza.com internetes áruház üzemeltetője a H&F Barkács Lapszabász Kft. (továbbiakban: Eladó).

1.4 A www.hazakaruhaza.com internetes áruházban történő vásárlás kizárólag Interneten keresztül történik.

1.5 A www.hazakaruhaza.com internetes áruházban történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A Vevő a regisztrációval egyidejűleg elismeri azt, hogy a jelen ÁSZF tartalmát ismeri, továbbá azt magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.

1.6 A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy közöttük az elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Az írásbeli szerződés dokumentumai: A Vevő részéről a Vevő vételi ajánlata a rendelés, és az Eladó részéről a rendelés visszaigazolása. Az írásbeli szerződés dokumentumait Eladó iktatja, így az a későbbiekben visszakereshető. Az írásbeli szerződés nyelve magyar.

REGISZTRÁCIÓ

2.1 A www.hazakaruhaza.com oldalon történő regisztráció önkéntes és ingyenes, azonban a regisztráció feltétele annak, hogy a későbbiekben az internetes áruházban rendelést lehessen leadni.

 

2.2. A regisztrációt az új felhasználó létrehozása linkre kattintva tudja elindítani. A sikeres regisztrációhoz az alábbi adatok pontos, teljes és időszerű megadása szükséges: felhasználói név, érvényes e-mail cím, választott jelszó.

 

2.3 A sikeres regisztrációt követően a megadott e-mail címre rendszerünk e-mailben továbbítja felhasználói nevét és belépési jelszavát, amelyek a belépés után módosíthatók.

 

2.4 A jelszó titokban tartása az Ön kizárólagos felelőssége, a belépési információk biztonságos megőrzését elvárjuk.

 

2.5 Regisztrációs adatait megőrizzük, azt harmadik félnek nem adjuk át. Regisztrációját vevőszolgálatunk felé továbbított írásbeli kérésére töröljük adatbázisunkból.

 

2.6 Tilos a www.hazakaruhaza.com oldalon valótlan felhasználói profilokat létrehozni. Az Eladó kérdéses esetekben kérheti a felhasználót személyes adatainak igazolására, a névhasználat jogszerűségének igazolása céljából. Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a jogszerűtlen regisztrációkat bármikor figyelmeztetés nélkül törölje, vagy felfüggessze.

 

2.7 A www.hazakaruhaza.com oldalon regisztráció nélkül is lehet vásárolni. Ebben az esetben nem kell felhasználói profilt létrehozni, a felhasználót személyes adatai nem lesznek elmentve, ebből következik, hogy azt a felhasználónak – ha regisztráció nélkül vásárol- mindig újra meg kell adni.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

3.1 A szerződés tárgya a www.hazakaruhaza.com internetes áruházban felkínált mindazon árucikk (bútorlapok, bútor kiegészítők, beltéri ajtók, kilincsek stb.), amelyre a Vevő vásárlási megrendelését rögzíti.

 

3.2 Az internetes áruházban eladásra felkínált áruk jellemzői (termék neve, ismertetője, fotó, bruttó ár, továbbá akciós ár) a konkrét árucikk mellett az árucikk információs oldalán található.

 

3.3 Az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár a mindenkori vételár, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók összegét is. A fizetési módokat jelen ÁSZF 6.4 pontja, míg a házhoz szállítás díját a 6.3 pontja tartalmazza.

 

3.4 Vevő a megrendelés rögzítésével kijelenti, hogy a kiválasztott és megrendelt konkrétárucikk mellett az árucikk információs oldalán található áru jellemzőit elfogadja, az igényeinek mindenben megfelelő.

 

3.6 Eladó a megrendelt konkrét árucikk mellett az árucikk információs oldalán található áru jellemzőinek téves értelmezéséből eredő károkért felelősségét kizárja.

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Vevő a H&F Barkács Lapszabász Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

4.1 Egyes tartós fogyasztási cikkek esetén a jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő az áru Vevőnek történő átadása napjával kezdődik. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, amely a Vevő részére az áruval együtt kerül átadásra. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott konkrét árucikkre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. Amennyiben az adott konkrét termék vonatkozásában jótállási jegy nem került átadásra, akkor a jótállási igény a számlával érvényesíthető.

 

4.2 A Vevő a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a konkrét árucikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik.

 

4.3 Amennyiben a Vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, akkor az Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni abban az esetben, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használat alatt következett be. Az eladónak joga van erről meggyőződni.

 

4.4 A jótállás további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet tartalmazza.

 

4.5 Hibás teljesítés esetén a Vevő elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott kényelmetlenségét. Ha a Vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, kicserélést nem vállalja, a Vevő – választása szerint – megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

4.6 A Vevő kifogásait a vevőszolgálaton érvényesítheti.

 

4.7 Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy utánvétes küldeményt nem vesz át.

 

4.8 Jogorvoslat, online vitarendezés

Amennyiben Vevő fogyasztónak minősül és fogyasztói igényérvényesítése során a H&F Barkács Lapszabász Kft. által kifejtett állásponttal nem ért egyet, panaszával az alábbi helyekre fordulhat:

 • a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, amelyek elérhetőségeit az alábbi linken találhatja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
  A fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület látja el a fogyasztói jogviták online rendezésében az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait.

Elérhetőségei az alábbiak:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 • a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal, amelyek elérhetőségeit az alábbi linken találhatja: http://www.jarasihivatalok.hu/
 • igényét bírósági peres úton is érvényesítheti

ha problémája támadt olyan áruval vagy szolgáltatással, amelyet online vásárolt, az alábbi linken található platformon keresztül panaszt tehet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Panaszát független vitarendezési testület vizsgálja ki.

MEGRENDELÉS

5.1 Internetes áruházunk megrendeléseket regisztrált és nem regisztrált felhasználóktól tud fogadni. A regisztrációról a jelen ÁSZF 2. pontja adja tájékoztatást. A regisztrálást követően adataival bármikor beléphet, és megrendelést adhat le.

 

5.2 A www.hazakaruhaza.com internetes áruház termékeire megrendelést leadni a nap 24 órájában csak az áruház honlapján lehet. A Vevő a konkrét termék kiválasztásával adja meg a rendelését. Telefonon vagy e-mailen megrendelést nem mindig áll módunkban felvenni, azonban vevőszolgálatunk nyitvatartási időben a megadott elérhetőségeken kérés esetén információs segítséget nyújt.

 

5.3 A rendelés menete, avagy a szerződéskötés lépései:

 • A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.
 • A „kosár.” gombra kattintva változtathatja a mennyiséget, vagy akár terméket is törölhet a „X” gomb megnyomásával. A mennyiség megadását vagy a törlés jelölését követően válassza a „frissítés” gombot.
 • Amennyiben nem szeretne más terméket rendelni, a „pénztár” gombra kattintva haladhat tovább. Fizetési módként az alábbiak közül tud választani: készpénzzel vagy bankkártyával a vevőszolgálaton, utánvét (futárnak készpénzben), banki átutalás.
 • A „számlázási adatok” menüpontban meg kell adnia nevét, lakcímét, szállítási címét, számlázási címét, telefonszámát. Cégek esetében továbbá a cég nevét és adószámát is. Lehetőség van a menüpontban a szállítási címet módosítani, továbbá a “rendelés jegyzetek” ablakban közleményt feltüntetni.
 • Amennyiben minden adat, beállítás megfelelő akkor megrendelést elküldi a „Rendelés elfogadása” gomb megnyomásával. A Vevő a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával elismeri, hogy: Általános Szerződési Feltételeket megismertem, elfogadom.
 • Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fizetési kötelezettséggel járó megrendelés történt.

 

5.4 Eladó a leadott megrendelésekről automatikus visszaigazolást, megrendelés összesítőt küld a Vevő e-mail címére a megrendelést követő 15 percen belül. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát.

 

5.5 Amennyiben az automatikus visszaigazolás technikai okokból (pld.: rendszerhiba, levelező rendszere nem fogadja visszaigazoló e-mailünket, stb.) 1 órán belül nem érkezik meg, kérjük jelezze vevőszolgálatunk elérhetőségein, hogy megrendelését ismételten visszaigazolhassuk.

 

5.6 A visszaigazolással a Vevő és az Eladó között létrejön a szerződés. A Vevő vételei ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik a visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén.

 

5.7 Amennyiben a megrendelésnél bármely adatának megadása hibásan történt, úgy ismételt belépés esetén a személyes menüpontjába lépve lehet korrigálni azokat.

5.8 A megrendelés hibás leadása (pld.: más termék, más méret, más műszaki tulajdonságokkal rendelkező) esetén a vevőszolgálat e-mailen vagy telefonon keresztül történő megkeresés alapján a hibát javítja. A leadott megrendeléseket kizárólag Eladó tudja módosítani a Vevő kifejezett kérésére.

5.9 A hibás adatokból, valamint a hibás megrendelésből eredő esetleges téves teljesítésért Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget.

5.10 Megrendelés feldolgozása:

 • Eladó az utánvétes fizetési módot választó Vevő részére a megrendelt terméket a megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számítva legkésőbb 8 munkanapon belül továbbítja. Ez alól kivételt képeznek az átmenetileg nem beszerezhető termékek és az egyedileg gyártandó termékek. (üvegezett és mart beltéri ajtók, egyedi kilincsek, ablakpárkányok stb.)
 • Eladó a banki átutalás fizetési módot választó Vevő részére a megrendelt terméket a megrendelés végösszegének Eladó számláján történő jóváírás napjától számítva legkésőbb 8 munkanapon belül továbbítja. Ez alól kivételt képeznek az átmenetileg nem beszerezhető termékek és az egyedileg gyártandó termékek. (üvegezett és mart beltéri ajtók, egyedi kilincsek, ablakpárkányok stb.)
 • Eladó a készpénzes vagy bankkártyás fizetési módod választó Vevő részére a megrendelt terméket a megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számítva legkésőbb 8 munkanapon belül átvételre összekészíti, melyet Vevő az összekészítésről továbbított e-mail értesítés elküldését követő 2 héten belül személyesen a vevőszolgálaton vehet át. Ez alól kivételt képeznek az átmenetileg nem beszerezhető termékek és az egyedileg gyártandó termékek. (üvegezett és mart beltéri ajtók, egyedi kilincsek, ablakpárkányok stb.)
 • Eladó e-mail értesítést küld Vevő részére a termék küldeményként történő indításáról, illetve a vevőszolgálaton történő személyes átvétel kezdő időpontjáról.
 • Vevő a megrendelésének aktuális státuszáról az Eladó hazakaruhaza.cominternetes áruházába – felhasználó nevével és jelszavával – belépve a „Saját fiók” majd „Rendelések” menüpontban tájékozódhat.

 

5.11 Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a már visszaigazolt megrendeléseket részben vagy teljes egészében visszautasítsa, különösen átmenti készlethiány esetén. A részben történő teljesítés visszautasítása kizárólag a Vevővel történt előzetes egyeztetés alapján történik. Amennyiben a visszaigazolt megrendelés végösszegét Vevő már kiegyenlítette, a teljesítés visszautasításával egyidejűleg Eladó visszautalja a már megfizetett összeget Vevő részére.

ÁRAK, FIZETÉSIMÓD

6.1 Eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát, azonban erről Vevőt szállítás előtt tájékoztatja. A Vevő jogosult a megváltozott árra tekintettel a megrendeléstől minden jogkövetkezmény nélkül elállni. Vevő ez esetben az elállás jogát az erről szóló e-mailben történő értesítés továbbításától számított 48 órán belül gyakorolhatja, melyet a vevőszolgálat elérhetőségeire e-mailben vagy nyitvatartási időben telefonon kell megtennie.

6.2 A www.hazakaruhaza.com internetes webáruházunk megrendeléskor a szállítási költséget automatikusan számolja a megrendelni kívánt termékek értékétől függően. A megrendelés végösszege már tartalmazza a szállítási díjat, és az utánvét költségét. A Vevőnek a megrendelés végösszegét kell kiegyenlítenie, ezen felül más költség nem terheli.

6.3 A szállítás költsége:

 • A termék vevőszolgálaton történő átvétele esetén a Vevőt szállítási költség nem terheli.
 • Utánvétes megrendelés esetén a szállítás díja az utánvét költségével együtt bruttó 2.000.- Ft.
 • Túlméretes utánvétes csomag esetén eltérő szállítási díjak merülhetnek fel, melyek az oldalon termék kategóriákra vannak bontva, annak függvényében, hogy mekkora, illetve mennyire nehéz a rendelni kívánt termék. Weboldalunk automatikusan csak arra a termékre kiválasztható utánvétes szállítást fogja a vásárló részére felajánlani, így a díjszabásról azonnal tájékoztatást ad vásárlónk részére.

6.4 Eladó a www.hazakaruhaza.com internetes áruházban megrendelt termékek ellenértéke Vevő általi kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokat biztosítja:

 • Készpénz vagy bankkártya: a megrendelt termék ellenértékét a Vevő a vevőszolgálaton nyitvatartási időben, a megrendelés visszaigazolásától számított 2 héten belül egyenlíti ki a termék átvételével egyidejűleg.
 • Banki átutalás: a megrendelt termék ellenértékét a Vevő a megrendelés visszaigazolásától számított 3 banki munkanapon belül egyenlíti ki oly módon, hogy a közlemény rovatban feltünteti a megrendelés azonosító számát. A megrendelés azonosító számának hiányában Eladó nem vállal felelősséget a megrendelés szerződésszerű teljesítéséért. Eladó a megrendelt termék szállítására mindaddig nem tesz intézkedéseket, amíg a Vevő részéről átutalt ellenérték az Eladó számláján jóváírásra nem kerül.
 • Utánvét: a megrendelt termék ellenértékét a Vevő a termék kézhezvételével egyidejűleg készpénzben egyenlíti ki a szállítást végző GLS vagy Futár.hu Kft. futárszolgálatnak.
 • Online barkártyás fizetés: az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
SZÁLLÍTÁS

7.1 A Vevő által megrendelt termékek szállítását a GLS ,a CS-SPRINT , vagy a Gebrüderweiss (futárszolgálat) végzi.

7.2 A Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, számla és ahol szükséges jótállási jegy megléte) tételesen ellenőrizni és az átvételi elismervényt hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén aláírni. Eladó ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat nem fogad el.

7.3 Amikor a létrejött szerződés rendelkezései alapján Eladó a megrendelt terméket futárszolgálat útján kézbesíti, a kézbesítést megelőző napon e-mail útján értesítést küld Vevőnek a Vevő által regisztrált e-mail címre. A termék megérkezése az Eladó e-mail útján történő értesítésének továbbítását követő munkanapon 8:00 – 17:00 óra között várható. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a csomag átvételét az adott időszakban biztosítsa, vagy a megrendelés leadásakor, illetve azt követően, de még az Eladó kézbesítést jelző e-mail értesítésének elküldése előtt jelezze, mely szállítási időpont megfelelő számára.

7.4 A szállítás minden esetben Vevő által leadott megrendelésen szereplő házszámig történő sérülésmentes kiszállításra vonatkozik.

7.5 Amennyiben a Vevő vagy az általa megbízott személy a kézbesítés időpontjában a megrendelésben megadott, vagy azt követően módosított szállítási címen nem tartózkodik, akkor a futárszolgálat a Vevő által a megrendeléskor megadott telefonszámon értesíti a Vevőt. Ha a telefonon történő értesítés nem vezet eredményre, akkor a futárszolgálat a következő munkanapon 8:00 – 17:00 óra közötti időtartamban ismételten megkísérli a kézbesítést, melyről értesítést hagy a Vevő részére.

7.6 Amennyiben a megrendelt termék második alkalommal történő kiszállítása során a Vevőnek felróható okból a kézbesítés ismételten sikertelen (nem gondoskodott a csomag átvételéről), akkor a szállítás költségét a Vevő tartozik viselni, ideértve a visszaszállítási költséget is, melyet haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles az Eladó bankszámlájára átutalni. A szállítás költségét Eladó által a Vevő részére továbbított megrendelést visszaigazoló e-mail értesítés tartalmazza, míg a visszaszállítás költsége bruttó 950.- Ft.

7.7 Amennyiben a Vevő a visszaigazolt megrendelés végösszegét előre kiegyenlítette és a megrendelt termék kézbesítése sikertelen volt, úgy a Vevő a szállítási költség ismételt kiegyenlítésével egyidejűleg kérheti a megrendelt termék újbóli kézbesítését, vagy Eladó vevőszolgálatán személyesen átveheti a sikertelen kézbesítéstől számított 2 héten belül. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy sikertelen kézbesítés vagy határidőn túli átvétel esetében Eladó 200,-Ft/nap + áfa tárolási díjat számol fel, melyet Vevő átvételkor, vagy ismételt szállítás igénylésekor az ismételt szállítási költség megfizetésével együtt, utánvétel esetén a szállítást végző futárszolgálat részére köteles megfizetni.

7.8 Eladó kizárólag Magyarország területére vállalja a megrendelt termék szállíttatását.

VEVŐSZOLGÁLATON TÖRTÉNŐ ÁTVÉTEL

8.1 Amennyiben Vevő a megrendelt termék személyes átvételét és készpénzes vagy bankkártyás fizetési módot választott, akkor a terméket a megrendelés összekészítéséről szóló „összekészítve, átvehető” tartalmú Eladó által továbbított e-mail értesítés küldésétől számított 2 héten belül a vevőszolgálaton nyitvatartási időben veheti át.

 

8.2 A Vevő megrendelését Eladó semmisnek tekinti, amennyiben a fenti határidő alatt a termék vételárának kiegyenlítése és átvétele nem történik meg.

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

Fogyasztónak minősülő vásárlókat elállási jog illeti meg az alábbiakban részletezettek szerint. Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan célra köt jogi ügyletet, amely gazdasági vagy független szakmai tevékenységi körén kívül esik.

( 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól )

9.1. Elállási jog

Vevő jogosult:

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, aki nem a fuvarozó, harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül jogosult e szerződéstől indoklás nélkül elállni.

9.1.1 Amennyiben a Vevő élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát telefonon vagy írásban köteles eljuttatni cégünkhöz (H&F Barkács Lapszabász Kft., 1106 Budapest, Kerepesi út 115-117., Tel.: +36-1-261-4874, E-mail: barkacs@hazakaruhaza.com). Elállási szándékát jelezheti a mellékelt Elállási/felmondási tájékoztató felhasználásával (mely egyébként a fent hivatkozott Kormányrendelet mellékletét is képezi), vagy bármely egyéb formában.
Az elállási határidő betartásához elegendő, ha a Vevő az elállási szándékáról szóló értesítést/nyilatkozatot az elállási időszak lejártáig megküldi részünkre.

9.1.2 A fentiekben foglaltak nem érintik a Vevő azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a Vevő tett ajánlatot, a Vevőt a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

9.2 Az elállás következményei

9.2.1 Amennyiben Vevő jelen szerződéstől eláll, késedelem nélkül, de az elállási szándék kézhezvételétől számított legkésőbb tizennégy napon belül visszautaljuk befizetését, beleértve a szállítási költségeket is. A visszafizetés banki átutalással történik Vevő által megadott bankszámlaszámra; a visszafizetésért külön díjat nem számítunk fel.

9.2.2 Tájékoztatjuk Vevőket továbbá, hogy amennyiben nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget cégünk nem köteles megtéríteni.

9.2.3 A visszafizetést megtagadhatjuk mindaddig – attól függően, hogy melyik valósul meg korábban -, amíg a terméket vissza nem kaptuk, vagy amíg Vevő bizonyítékot nem szolgáltat arra, hogy a terméket visszaküldte.

9.2.4 Vevő a terméket késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállási szándékának bejelentésétől számított tizennégy napon belül köteles visszaküldeni. Vevő a visszaszolgáltatási kötelezettségének teljesítését személyesen vagy termék normál postai küldeményként történő feladásával, továbbításával gyakorolhatja a H&F Barkács Lapszabász Kft. 1106 Budapest, Kerepesi út 115-117. szám alatt lévő vevőszolgálati címre. Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy utánvételes küldeményt nem vesz át.

A határidő akkor minősül betartottnak, ha a terméket a tizennégy napos időszak letelte előtt átadja/eljuttatja Eladónak.

Elállás esetén a termék visszaküldésének költsége Vevőt terheli.

9.2.5 Amennyiben Vevő a szolgáltatás (szállítás) nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondás jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni Eladó ésszerű költségeit.

9.2.6 A visszaküldött termék esetlegesen felmerülő értékcsökkenését Vevőnek csak akkor kell megtérítenie, ha az értékcsökkenés a termék természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges kipróbálást meghaladó használat miatt következett be.

9.3. Vevőt megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát
a) a szolgáltatás (szállítás) egészének teljesítését követően, ha Eladó a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel

9.4. Elállási/felmondási tájékoztató

(Ha szeretne a szerződéstől elállni, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza!)
Címzett: H&F Barkács Lapszabász Kft. _______@________.hu
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében [1]: ___________________________________________________________________________
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja [2]: _____________________________
A fogyasztó neve: ____________________________________________________________
A fogyasztó címe: ____________________________________________________________
A fogyasztó telefonszáma: _____________________________________________________
[1] A szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megnevezése
[2] A megfelelő aláhúzandó!
Vásárló aláírása (Kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Dátum

Ezt az Elállási/felmondási tájékoztatót a megrendelés visszaigazolásának különálló mellékleteként is a Vevő rendelkezésére bocsátjuk, így könnyen kinyomtathatja („nyomtatható verzió”).

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

10.1 A www.hazakaruhaza.com internetes áruházban történő megrendelés igénybevétele feltételezi az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását a Vevő részéről, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra. Eladó nem vállal felelősséget a Vevő számítógépében bekövetkezett semmilyen kárért, amely az internetes áruház használata során keletkezett.

10.2 Eladó az információs anyag elkészítésekor a legnagyobb gondossággal járt el, hogy abba számítógépes vírusok, férgek, kémprogramok ne kerüljenek. Vevő felelőssége, hogy hasonló gondossággal járjon el. Eladó a számítógépes vírusok, férgek, kémprogramok által okozott károkért felelősséget nem vállal.

10.3 A termékek információs lapján megjelenített fotók és technikai ismertetők esetlegesen eltérhetnek a valóságtól. Eladó nem vállal felelősséget ezen esetleges eltérésekért, különösen, ha az esetleges eltérések rajta kívül álló okok miatt, vagy abból adódnak, hogy a beszállító bejelentés nélkül változtatta meg azokat.

10.4 Az Eladó nem felelős semmilyen módon az alábbiakban felsorolt tényekért, körülményekért, bármilyen okból is jelentkeznek, illetve következnek be:

 • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben, kommunikációs vonalakban,
 • bármilyen programhiba, technikai hiba, vagy rendkívüli esemény következményei a szolgáltató hálózatban,
 • bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, amely a hazakaruhaza.cominternetes áruház működését és a vásárlást akadályozza,
 • bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése,
 • az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat, amely nem az Eladótól származik,
 • bármilyen adatvesztés.
SZEMÉLYES ADATOK

11.1 A regisztráció, valamint a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat az internetes áruház eltárolja, ezért a következő megrendelés alkalmával nem kell minden adatot újra megadni, elegendő csak bejelentkezni.

11.2 A Vevő személyes adatainak felhasználása és adatkezelése a mindenkori hatályos jogszabályok értelmében történik. A Vevő jogosult az adatkezelést letiltani a vevőszolgálat e- mail címére történő levél küldéssel.

11.3 Eladó a Vevő adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

11.4 Eladó a Vevő adatait továbbadni reklámfelhasználás céljára nem jogosult.

11.5 Amennyiben a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó bevonása szükséges (pld.: futárszolgálat), a Vevő neve és telefonszáma, valamint a szállításai cím alvállalkozó részére átadásra kerül, azonban az alvállalkozó az Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve továbbadni. Az alvállalkozó az adatokat kizárólag a szerződés teljesítésének erejéig használhatja és tárolhatja.

11.6 Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben adatait – elsősorban e-mail címét – Eladó rendelkezésére bocsátotta, Eladó jogosult értesítő levelet küldeni az internetes áruháza újdonságairól. Amennyiben Vevő a továbbiakban ezeket az információkat nem igényli, akkor lemondhatja azok megküldését az értesítő levélben található eljárás szerint, vagy a vevőszolgálat részére továbbított lemondással.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint a mindenkori fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

Hatályos: 2018. szeptember 17-től, visszavonásig.
H&F Barkács Lapszabász Kft. – Eladó

Adatkezelési tájékoztató
BEVEZETÉS

A H&F Barkács Lapszabász Kft. (székhely: 1106 Budapest, Kerepesi u. 115-117. – a továbbiakban: „szolgáltató, adatkezelő”) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott előírásoknak.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.hazakaruhaza.com címen.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti vásárlóit.

 

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltak kizárólag a H&F Barkács Lapszabász Kft. által üzemeltetett webáruház adatkezelései tekintetében irányadók.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja vásárlói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A H&F Barkács Lapszabász Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Definíciók

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;
 11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A H&F Barkács Lapszabász Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

 

Felhívjuk a H&F Barkács Lapszabász Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

VÁSÁRLÓI ADATOK KEZELÉSE

Az adatkezelés célja: a H&F Barkács Lapszabász Kft. üzletében történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód, vásárolt termék megnevezése, cikkszáma, mennyisége, egységára, értéke, a vásárlás időpontja és a tranzakcióhoz kapcsolódó pontérték, vevőszám, illetve vevőszám igénylése esetén név, cím adószám, e-mail cím, dátum, aláírás.

 

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.

 

Adattovábbítás: bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP .Bank Nyrt. (1051 Budapest,Nádor u. 16.) felé.

 

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Adatfeldolgozók:

 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
OTP Bank Nyrt 1051 Budapest Nádor u. 16. kártyás fizetések esetén kártyaelfogadás és a fizetési kérelmek kibocsátókhoz történő továbbítása
TERMÉKEK RENDELÉSE

A H&F Barkács Lapszabász Kft. webáruházában csak rendelésre lehet vásárolni.

 

Az adatkezelés célja: a H&F Barkács Lapszabász Kft. webáruházából történő rendelés.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

A kezelt adatok köre: a termék cikkszáma, megnevezése, vételára, a megrendelő neve, lakcíme, telefonszáma, a kiszállítás címe, a megrendelés dátuma, a fizetés és az átadás módja, a megrendelést és az átvételt igazoló aláírás.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • a termék átvétele után a megrendelőlapokat az áruházban megsemmisítik

Adattovábbítás:

 • minden adat az érintett futárcég felé a kiszállítás céljából – szükség esetén kapcsolatfelvétel érdekében –

 

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet az adatkezelő a rendelés felvételekor egyedileg szerez be.

 

Adatfeldolgozó:

 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
GLS futárszolgálat

 

Futar.Hu Kft

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

 

1039, Budapest, Boglár u. 1.

a termék eljuttatása a megrendelőhöz
MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE, VISSZAVÉT

Az adatkezelés célja: a H&F Barkács Lapszabász Kft. által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

 

A kezelt adatok köre:

a vásárló neve, címe, aláírása, a kifogásolt termék cikkszáma, megnevezése, mennyisége, egységára, a minőségi kifogás leírása, a kifogás rendezésének módja, sorszám, illetve visszavét esetén a termék adatai,

 

Az adatkezelés időtartama:

 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai az Fgy.Tv. 17/A.§ alapján 5 évig kerülnek megőrzésre
 • a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai 5 évig kerülnek megőrzésre

Adattovábbítás:

 • az adott termék beszállítója felé a vásárló kártalanítása esetén a név és cím, telefonszám adatok

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

Az adatkezelés célja: az üzletben bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

A kezelt adatok köre: a kár helyszíne, időpontja, becsült nagyságrendje, keletkezésének módja, a H&F Barkács Lapszabász Kft.-n kívüli károsult neve, címe, telefonszáma, előterjesztett kárigénye, a tanúk neve, címe, telefonszáma, a boltvezető/tulajdonos, a károkozó, a károsult és a tanúk aláírása.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • vásárlói balesetek jegyzőkönyvei 5 évig kerülnek megőrzésre

Adattovábbítás:

 • kárigény elbírálása céljából valamennyi adat a Generali Biztosító felé

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

MARKETING

Hírlevél

A H&F Barkács Lapszabász Kft. a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére. A H&F Barkács Lapszabász Kft. követi a felhasználók aktivitását (pl. megnyitás, kattintás) a kiküldött hírlevelekben. A rendszer a gyűjtött adatok alapján egyedi, személyre szabott hírleveleket küld ki.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. hírlevelére az adatkezelő weboldalán, Facebook oldalán lehet regisztrálni.

 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak, valamint a feliratkozott felhasználók által megadott egyéb adatok (nem, irányítószám) felhasználásával a hírlevelek személyre szabása, kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, nem, irányítószám, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

 

Az adatkezelés időtartama:

 • visszavonásig a felhasználó által, legfeljebb a felhasználó általi utolsó hírlevél megnyitási cselekménytől 24 hónap

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a hírlevél láblécében a leiratkozásra kattintva
 • e-mailben a barkacs@hazakaruhaza.hucímen
 • postai úton az adatkezelő székhelyére címezve
A HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések (WT_FPC, NSC_wt-tqbs.iv-iuuq-80).

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

 

Az adatkezelés időtartama:

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A Google, mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

ÜGYFÉLLEVELEZÉS

Amennyiben megkeresné a H&F Barkács Lapszabász Kft.-t, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken, és a weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

A HONLAP ADATKEZELÉSEA

Szerver naplózása

www.hazakaruhaza.com weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a H&F Barkács Lapszabász Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

 

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

 

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

 

www.hazakaruhaza.com weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

 

A honlapon térképeket jelenít meg a http://maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

Az adatok kezeléséről az adatkezelők a http://www.google.com/intl/hu/policies/; webcímeken adnak részletes felvilágosítást.

Adatfeldolgozó:

 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Magyar Hosting Kft. 1132 Bp. Victor Hugo u.18-22. online tárhely biztosítása

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A H&F Barkács Lapszabász Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein, adatfeldolgozóinál találhatók meg.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A H&F Barkács Lapszabász Kft. az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: H&F Barkács Lapszabász Kft.

Székhely: 1106 Budapest, Kerepesi út 115-117.

Cégjegyzék szám: 01-09354512

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 27333509-2-42

Telefonszám: 06-1-261-4874

E-mail: barkacs@hazakaruhaza.hu

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a H&F Barkács Lapszabász Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a H&F Barkács Lapszabász Kft. költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga:

A H&F Barkács Lapszabász Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés:

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog:

A H&F Barkács Lapszabász Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

A H&F Barkács Lapszabász Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A H&F Barkács Lapszabász Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 25 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

A H&F Barkács Lapszabász Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj:

A H&F Barkács Lapszabász Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.
Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 (1) 391-1400

Fax: 06 (1)391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu